זוכי התחרות השנתית הראשונה של עבודות סמינריוניות על אסיה